THEME42/*Fav moments in VIXX TV : Members'reaction to LEO||EP60
vixx   vixxtv   leo   ken   n   hongbin   ravi   hyuk   taekwoon   jaehwan   vixx tv   G.R.8.U   wonshik   sanghyuk   beanie   hakyeon   staff XDDD   vixx gif   gif:vixx   
 1. i-am-ki-san reblogged this from hyuken1001
 2. sandeurin reblogged this from hyuken1001
 3. violetbinnie96 reblogged this from hyuken1001
 4. neoka93 reblogged this from hyuken1001
 5. k-popfreak0 reblogged this from 12-05-24
 6. ewdongwoo reblogged this from 12-05-24
 7. vixxfinite reblogged this from man-taehyun
 8. hongbinsshortlegs reblogged this from 12-05-24
 9. yessiesias reblogged this from yessie-sias
 10. yonghwace reblogged this from amo07
 11. amo07 reblogged this from hyuken1001
 12. feelsofreely reblogged this from taek-jung
 13. melomia reblogged this from kderperwho-stansdorks
 14. thekpopforce reblogged this from songminosang
 15. songminosang reblogged this from songminosang
 16. jvnyoungs reblogged this from hyeok
 17. infinitestar123 reblogged this from 12-05-24
 18. dreamachinery reblogged this from stripperyeol
 19. chofichankpop reblogged this from kittyalex26
 20. bana-nar reblogged this from jiminparks
 21. i-love-your-seoul reblogged this from kderperwho-stansdorks
 22. vixx-pabossi reblogged this from jiminparks
 23. kderperwho-stansdorks reblogged this from jiminparks