THEME41/* Fav moments in VIXX TV :HyuKen ||EP59
vixxtv   vixx   ken   hyuk   hyuken   maknae   sanghyuk   jaehwan   vixx gif   han sanghyuk   lee jaehwan   starlight   jekyll   awww   hyuken1001   
 1. happyvirusing reblogged this from hyuken1001
 2. dokyunroyal reblogged this from hongblinks
 3. rawr-gir reblogged this from hongblinks
 4. isolace reblogged this from hyuken1001
 5. kongdoc reblogged this from leobin-shipper
 6. leobin-shipper reblogged this from hyuken1001
 7. leaderbang reblogged this from leo-ness
 8. badtaozis reblogged this from hyuken1001
 9. sweeet-baby reblogged this from hyuken1001
 10. leo-ness reblogged this from kenbinnie
 11. mooneia5 reblogged this from lina-starlight
 12. lina-starlight reblogged this from kenbinnie
 13. kenbinnie reblogged this from leoverdose
 14. leoverdose reblogged this from junglion
 15. goodbian reblogged this from hyuken1001
 16. sweetnessoverloadd reblogged this from uri-hyukkie
 17. donggwoo reblogged this from hyuken1001
 18. hyde-the-waffurs reblogged this from conflicted-contradicted
 19. maryiyi reblogged this from leo-latte
 20. 2pmnuest reblogged this from phoenix-vixx-fire
 21. kenchopper reblogged this from hyuken1001
 22. wiccangrudgegal reblogged this from exomakesmefeelhorny
 23. phoenix-vixx-fire reblogged this from hyuken1001